Tiên Võ Đế Tôn (Bản Dịch)

Tiên Võ Đế Tôn (Bản Dịch)

Tác giả: Lục Giới Tam Đạo
Dịch giả:
mocmeo
mocmeo
Lượt xem 5700

Chín ngàn năm trước, Tiên Võ Đế Tôn suất lĩnh trăm vạn Thần Tướng đánh vào Thái Cổ Hồng Hoang, lại không một người trở về, chỉ có một tia Chân Hỏa còn sót lại thế gian.

Chín ngàn năm về sau, môn phái phế đồ Diệp Thiên, bị đuổi ra tông môn, vô dĩ vi gia, dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đạt được Chân Hỏa, lại đạp Tiên Võ chi lộ.

Đây là một thế giới Thần Ma Tiên Phật cùng tồn tại, đây là một niên đại chư thiên vạn vực hỗn loạn, Diệp Thiên nghịch thiên chinh đồ, bởi vậy bắt đầu.

Xem thêm
Đọc từ đầu