Tiên Tử Xin Tự Trọng (Dịch)

Tiên Tử Xin Tự Trọng (Dịch)

Tác giả: Cơ Xoa
Dịch giả:
mrtriman555
mrtriman555
Lượt xem 9423

Giới thiệu truyện:

Tần Dịch từng cho rằng, người tu tiên nhất định phải đạm bạc thanh tịnh, vô dục vô cầu, nhẫn nại, chịu được cám dỗ.

Nhưng cuối cùng phát hiện, Tiên (仙) đầu tiên có chữ Nhân (人) bên cạnh.

Tiên lộ khổ hàn, ta và ngươi ôm nhau sưởi ấm.

Truyện của Đại Thần thể loại hậu cung, xin mời mọi người nhập hố

Xem thêm
Đọc từ đầu